HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 43 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 73
6
Energijos vartojimo valdymas
Energija į jūsų kompiuterį gali būti tiekiama iš akumuliatoriaus arba iš išorinio maitinimo šaltinio. Kai
kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, o išorinis maitinimo šaltinis nepasiekiamas ir per jį
negalima įkrauti akumuliatoriaus, svarbu stebėti ir tausoti akumuliatoriaus įkrovą.
Kai kurių energijos vartojimo valdymo funkcijų, aprašytų šiame skyriuje, jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Miego ir sulaikytosios veiksenos režimų naudojimas
ĮSPĖJIMAS:
keletas gerai žinomų pažeidžiamumo pavojų kyla net kompiuteriui esant miego būsenoje. Kad
joks pašalinis asmuo be jūsų leidimo nepasiektų jūsų kompiuteryje esančių duomenų (netgi užšifruotų!), HP
rekomenduoja vietoj miego režimo rinktis sulaikytąją veikseną, jei kompiuterį ruošiatės palikti neprižiūrimą.
Toks įprotis ypač svarbus kompiuterį pasiimant kartu su savimi į keliones.
ĮSPĖJIMAS:
kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo funkcijos ir
neprarastumėte informacijos, nepaleiskite miego režimo, kai skaitoma arba rašoma į diską arba išorinę
laikmenų kortelę.
Operacinėje sistemoje „Windows“ yra du energijos taupymo režimai – miego ir sulaikytosios veiksenos.
Miego režimas – šis režimas automatiškai įjungiamas po tam tikro laikotarpio, kai neatliekama jokių
veiksmų. Jūsų darbas įrašomas į atmintį, todėl jį galėsite tęsti labai greitai. Miego režimą galite perjungti
ir rankiniu būdu. Daugiau informacijos rasite skyriuje
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir
išjungimas
33
puslapyje
.
Sulaikytoji veiksena – automatiškai suaktyvinama, jei akumuliatoriaus įkrova pasiekia kritinį lygį. Kai
įjungiamas užmigdymo režimas, jūsų darbas įrašomas į užmigdymo failą standžiajame diske, o
kompiuteris išsijungia. Sulaikytosios veiksenos režimą galite įjungti ir rankiniu būdu. Daugiau
informacijos rasite skyriuje
Sulaikytosios veiksenos režimo paleidimas ir išjungimas (tik naudojant tam
tikrus produktus)
34
puslapyje
.
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
Miego režimą galite paleisti šiais būdais:
Uždarykite ekraną (tik naudojant tam tikrus produktus).
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, tada pasirinkite piktogramą
Maitinimas
ir pasirinktie
Miego režimas
.
Paspauskite spartųjį miego režimo klavišą, pvz.,
fn+f3
(tik tam tikruose gaminiuose).
Galite išeiti iš energijos taupymo režimo.
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Jei kompiuteris uždarytas, pakelkite ekraną (tik naudojant tam tikrus produktus).
Paspauskite klavišą klaviatūroje (tik naudojant tam tikrus produktus).
Bakstelėkite jutiklinę planšetę (tik naudojant tam tikrus produktus).
Išjungus kompiuterio miego režimą jūsų darbas vėl parodomas ekrane.
PASTABA:
jei nustatėte, kad išjungiant miego režimą būtų reikalaujama slaptažodžio, turite įvesti
„Windows“ slaptažodį ir tik tada jūsų darbas bus parodytas ekrane.
Miego ir sulaikytosios veiksenos režimų naudojimas
33
Sample