HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 41 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 73
Bakstelėjimas keturiais pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
Bakstelėkite keturiais pirštais, kad atvertumėte veiksmų centrą.
Keturiais pirštais bakstelėkite jutiklinę planšetę, kad atvertumėte veiksmų centrą ir peržiūrėtumėte
esamus nustatymus bei pastabas.
Braukimas trimis pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
Perbraukite trim pirštais, kad atvertumėte langus ir paskui įjungtumėte darbalaukį.
Braukite 3 pirštais tolyn nuo savęs, kad atvertumėte visus langus.
Braukite 3 pirštais link savęs, kad įjungtumėte darbalaukį.
Braukite 3 pirštais kairėn arba dešinėn, kad perjungtumėte atvertus langus.
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
31
Sample