HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 39 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 73
5
¹aršymas ekrane
Kompiuterio ekrane galite naršyti vienu ar daugiau iš šių būdų:
lietimo gestus atlikdami tiesiog kompiuterio ekrane,
lietimo gestus naudodami jutiklinėje planšetėje;
naudodami klaviatūrą ar pasirinktinę pelę (įsigyjama atskirai),
naudodami ekrano klaviatūrą,
naudodami manipuliatorių.
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
Naudodami jutiklinę planšetę galite naršyti kompiuterio ekrane ir valdyti žymiklį nesudėtingais lietimo
gestais. Taip pat kairįjį ir dešinįjį jutiklinės planšetės mygtukus galite naudoti taip, kaip atitinkamus išorinės
pelės klavišus. Norėdami naršyti jutikliniame ekrane (tik tam tikruose gaminiuose), tiesiog palieskite ekraną ir
naudokite šiame skyriuje aprašytus lietimo gestus.
Be to, gestus galite tinkinti ir peržiūrėti demonstracijas, kaip jie veikia. Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
valdymo skydas
, pasirinkite
´aldymo skydas
ir pasirinkite
Aparatūra ir garsas
. Dalyje
Įrenginiai ir
spausdintuvai
pasirinkite
Pelė
.
PASTABA:
nebent būtų nurodyta kitaip, gestus galite naudoti tik jutiklinėje planšetėje arba jutikliniame
ekrane (tik tam tikruose gaminiuose).
Bakstelėjimas
Jei norite pasirinkti ar atidaryti ekrane rodomą elementą, naudokite bakstelėjimo / bakstelėjimo dukart
gestą.
Užveskite žymiklį ant ekrane esančio elemento ir jutiklinės planšetės zonoje bakstelėkite vienu pirštu
arba palieskite ekraną, kad šį elementą pasirinktumėte. Norėdami elementą atidaryti, bakstelėkite jį
dukart.
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
29
Sample