HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 38 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 73
Belaidžių ekranų, suderinamų su „Miracast“, aptikimas ir prijungimas (tik tam
tikruose gaminiuose)
Jei norite naudoti ir prijungti su „Miracast“ suderinamus belaidžius ekranus neišjungdami esamų programėlių,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Norėdami atidaryti „Miracast“:
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
projekcija
ir tada spustelėkite
Projekcija antrame ekrane
.
Spustelėkite
Prisijungti prie belaidžio ekrano
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
28
4 skyrius
Pramogų funkcijų naudojimas
Sample