HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 33 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 73
„BluetootÀ“ įrenginių prijungimas
Kad galėtumėte naudoti „Bluetooth“ įrenginį, turite užmegzti „Bluetooth“ ryšį.
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
bluetooth
ir pasirinkite
„BluetootÀ“ ir kitų įrenginių
parametrai
.
2.
Jei funkcija dar nėra įjungta, įjunkite „Bluetooth“.
3.
Sąraše pasirinkite savo įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
Jeigu įrenginys reikalauja patvirtinimo, rodomas susiejimo kodas. Įrenginyje, kurį norite pridėti,
vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus įsitikinkite, kad kodas jūsų įrenginyje sutampa su siejimo kodu.
Daugiau informacijos rasite su įrenginiu gautoje dokumentacijoje.
PASTABA:
Jei sąraše jūsų įrenginio nėra, įsitikinkite, kad įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija. Kai kuriems
įrenginiams gali būti taikomi papildomi reikalavimai; žr. su įrenginiu gautą dokumentaciją.
Prisijungimas prie laidinio tinklo – ¾A¹ (tik tam tikruose
gaminiuose)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis belaidžiu
ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas ¹J-45 (tinklo) kabelis ir tinklo lizdas arba pasirinktinis doko įrenginys ar
plėtros prievadas, jei kompiuteryje ¹J-45 lizdo nėra.
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo
(1)
.
2.
Kitą tinklo kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą
(2)
arba kelvedį.
PASTABA:
jei tinklo kabelyje yra triukšmų mažinimo schema
(3)
, apsauganti nuo TV ir radijo bangų
priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema į kompiuterio pusę.
Prisijungimas prie laidinio tinklo – LAN (tik tam tikruose gaminiuose)
23
Sample