HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 31 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 73
Prisijungimas prie ¿¾A¹
PASTABA:
prieš jungdamiesi prie interneto namuose, turite sudaryti sutartį su interneto paslaugų teikėju
(IPT). Jei norite įsigyti interneto paslaugų ir modemą, kreipkitės į vietinį IPT. IPT padės nustatyti modemą,
įdiegti tinklo kabelį, suteikiantį galimybę kompiuterį su belaidžio ryšio kelvedžiu prijungti prie modemo, ir
išbandyti interneto paslaugą.
Norėdami prisijungti prie WLAN, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas.
2.
Užduočių juostoje pasirinkite tinklo būsenos piktogramą, tada prisijunkite prie vieno iš prieinamų tinklų.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, turėsite įvesti saugos kodą. Įveskite kodą ir pasirinkite
Kitas
, kad
užbaigtumėte prisijungimo procesą.
PASTABA:
jei sąraše WLAN tinklų nėra, gali būti, kad kompiuterio nepasiekia belaidžio
maršrutizatoriaus arba prieigos taško signalas.
PASTABA:
jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti, užduočių juostoje dešiniuoju pelės klavišu
spustelėkite tinklo būsenos piktogramą, tada pasirinkite
Atidaryti tinklo ir bendrinimo centrą
.
Pasirinkite
Sukurti naują ryšį arba tinklą
. Parodomas parinkčių, kurias naudodami galite ieškoti tinklo ir
prie jo prisijungti rankiniu būdu arba sukurti naują tinklo ryšį, sąrašas.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimo procesą.
Užmezgę ryšį, dešinėje užduočių juostos pusėje pasirinkite tinklo būsenos piktogramą ir patikrinkite ryšio
pavadinimą bei būseną.
PASTABA:
veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN realizacijos,
kelvedžio gamintojo ir trikdžių iš kitų elektroninių įrenginių arba struktūrinių užtvarų, pvz., sienų ar grindų.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
21
Sample