HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 3 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 73
Įspėjimas dėl saugos
PERSPĖJIMAS!
Kad nesusižeistumėte dėl karščio arba perkaitus kompiuteriui, nedėkite kompiuterio ant
kelių ir neuždenkite kompiuterio ventiliacijos angų. Kompiuterį dėkite tik ant kieto, plokščio paviršiaus.
Saugokite, kad kieti daiktai, pavyzdžiui, prijungiamas spausdintuvas, arba minkšti daiktai, pavyzdžiui,
pagalvės, patiesalai arba drabužiai, neuždengtų ventiliacijos angų. Be to, užtikrinkite, kad kompiuteriui
veikiant kintamosios srovės adapteris nesiliestų prie odos arba minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, pagalvių,
patiesalų arba drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka vartotojui tinkamos paviršiaus
temperatūros apribojimus, nustatytus remiantis tarptautiniu informacinių technologijų įrangos saugos
standartu (International Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEB 60950).
iii
Sample