HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 27 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 73
Komponentas
Aprašas
(1)
Klavišas
esc
¹odo sistemos informaciją, kai paspaudžiamas kartu su klavišu
fn
.
(2)
Klavišas
fn
Vykdomos konkrečios funkcijos, kai jis spaudžiamas kartu su
kitu klavišu.
(3)
„Windows“ klavišas
Atveria
pradžios
meniu.
PASTABA:
dar kartą paspaudus „Windows“ klavišą,
pradžios
meniu bus užvertas.
(4)
Veiksmų klavišai
Vykdo dažnai naudojamas sistemos funkcijas.
PASTABA:
tam tikruose gaminiuose veiksmų klavišu
f5
įjungiamas arba išjungiamas foninis klaviatūros apšvietimas.
(5)
Klavišas
Num Lk
Integruotojoje skaitmenų klaviatūroje keičia naršymo ir skaičių
funkcijas.
(6)
Integruotoji skaitmenų klaviatūra
Atskira klaviatūra į dešinę nuo raidžių klaviatūros. Paspaudus
num lk
klaviatūrą galima naudoti kaip išorinę skaitmenų
klaviatūrą.
´eiksmų klavišai
Veiksmo klavišas atlieka funkciją, kurią nurodo ant klavišo esanti piktograma. Norėdami sužinoti, kurie
klavišai yra jūsų gaminyje, žr.
Specialieji klavišai
16
puslapyje
.
Norėdami pasinaudoti veiksmo klavišui priskirta funkcija, paspauskite ir palaikykite klavišą.
Piktograma
Aprašas
Atidaromas tinlalapis „How to get help in Windows 10“ (pagalba operacinėje sistemoje „Windows 10“).
Paspaudus klavišą palaipsniui mažinamas ekrano šviesumas.
Paspaudus klavišą palaipsniui didinamas ekrano šviesumas.
Perjungiamas vaizdas iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, jei prie kompiuterio
prijungtas monitorius, kelis kartus paspaudus šį klavišą vaizdas perjungiamas paeiliui į kompiuterio ekraną, į
monitoriaus ekraną ir į kompiuterio ir monitoriaus ekranus vienu metu.
Išjungiamas ir įjungiamas foninis klaviatūros apšvietimas.
PASTABA:
kad akumuliatorius ilgiau neišsikrautų, šią funkciją išjunkite.
Įjungia arba išjungia garsiakalbių garsą.
Palaipsniui mažina garsiakalbio garsą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Palaipsniui didina garsiakalbio garsą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Klaviatūros sritis
17
Sample