HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 24 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 73
Mygtukas ir garsiakalbiai
PASTABA:
žr. iliustraciją, labiausiai atitinkančią jūsų kompiuterį.
Komponentas
Aprašas
(1)
Įjungimo / išjungimo mygtukas
Kai kompiuteris išjungtas, spustelėkite mygtuką, kad jį
įjungtumėte.
Kai kompiuteris įjungtas, spustelėkite mygtuką, kad
suaktyvintumėte miego režimą.
Kai kompiuteris veikia miego režimu, spustelėkite
mygtuką, kad išjungtumėte miego režimą.
Kai kompiuteris veikia sulaikytosios veiksenos režimu,
spustelėkite mygtuką, kad išjungtumėte sulaikytosios
veiksenos režimą.
ĮSPĖJIMAS:
jei paspausite ir palaikysite maitinimo mygtuką,
prarasite neįrašytą informaciją.
Jei kompiuteris nereaguoja, o išjungimo veiksmai neveikia,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką bent 5
sekundes, kad kompiuterį išjungtumėte.
Jei norite sužinoti daugiau apie energijos vartojimo parametrus
ir maitinimo parinktis:
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą
Maitinimas
ir po to pasirinkite
Maitinimo parinktys /
Energijos vartojimo parinktys
.
(2)
Garsiakalbiai
Atkuria garsą.
14
2 skyrius
Susipažinimas su kompiuteriu
Sample