HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 23 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 73
Komponentas
Aprašas
(1)
Maitinimo lemputė
Dega: kompiuteris įjungtas.
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios
veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos
taupymo būsena, kuria naudojama mažiausiai energijos.
(2)
Didžiųjų raidžių Ƭ²±·Y¶½R lemputė
Dega: didžiųjų raidžių Ƭ²±·Y¶½·± įjungtas (rašoma didžiosiomis
raidėmis).
(3)
Garso išjungimo lemputė
Dega: kompiuterio garsas išjungtas.
Nedega: kompiuterio garsas įjungtas.
Klaviatūros sritis
13
Sample