HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 21 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 73
Klaviatūros sritis
Jutiklinė planšetė
Komponentas
Aprašas
(1)
Jutiklinės planšetės zona
Nuskaito jūsų pirštų gestus ir atitinkamai nuveda žymiklį arba
suaktyvina elementus ekrane.
PASTABA:
daugiau informacijos rasite skyriuje
Jutiklinės
planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
29
puslapyje
.
(2)
Kairysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
(3)
Dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
Klaviatūros sritis
11
Sample