HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 2 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 73
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
„Bluetooth“ – atitinkamo savininko prekių
ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi „HP
Inc.“. „Intel“, „Celeron“ ir „Pentium“ yra
bendrovės „Intel Corporation“ prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse. „Windows“ yra bendrovės
„Microsoft Corporation“ registruotasis prekės
ženklas arba prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie
tai nepranešus. Vienintelės produktų ir
paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose
garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su
tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė
vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas
papildoma garantija. HP neprisiima
atsakomybės už šio dokumento technines ar
redagavimo klaidas ar praleidimus.
Antrasis leidimas: 2017 m. rugpjūčio mėn.
Pirmasis leidimas: 2017 m. balandžio mėn
Dokumento numeris: 923854-E22
Produkto informacija
Šiame vadove aprašomos daugelyje gaminių
esančios funkcijos. Kai kurių funkcijų jūsų
kompiuteryje gali nebūti.
Visos funkcijos veikia ne visuose „Windows“
leidimuose ar versijose. Norint pasinaudoti
visomis „Windows“ funkcijomis, gali reikėti
naujovintos ir (arba) atskirai įsigyjamos
aparatinės įrangos, tvarkyklių, programinės
įrangos arba BIOS naujinimo. „Windows 10“
automatiškai atnaujinama, ši funkcija visada
įjungta. Gali būti taikomi ISP mokesčiai ir
naujinant gali atsirasti papildomų reikalavimų.
Išsamesnės informacijos rasite adresu
.
Jei norite pasiekti naujausius vartotojo
vadovus arba savo gaminio vartotojo vadovus,
eikite adresu
support
ir
pasirinkite savo šalį. Pasirinkite
Suraskite savo
gaminį
, tada vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
Programinės įrangos naudojimo taisyklės
Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar kitaip
naudodamiesi bet kuriuo programinės įrangos
produktu, kuris yra iš anksto įdiegtas šiame
kompiuteryje, sutinkate laikytis HP galutinio
vartotojo licencinės sutarties (EULA) sąlygų. Jei
nesutinkate su šios licencijos sąlygomis, per 14
dienų turite grąžinti visą nenaudotą produktą
(aparatūrą ir programinę įrangą) į pirkimo
vietą, kad atgautumėte visus pinigus.
Jei reikia daugiau informacijos arba norite
pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį
grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.
Sample