HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 18 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 73
Kairė pusė
Komponentas
Aprašas
(1)
Apsauginio troselio lizdas
Prie kompiuterio galima prijungti papildomą apsauginį troselį.
PASTABA:
apsauginis troselis yra atbaidymo priemonė, tačiau
negali apsaugoti kompiuterio, kad nebūtų sugadintas arba
pavogtas.
(2)
„SuperSpeed“ USB 3.x prievadai (2)
Galima prijungti USB įrenginį, pvz., mobilųjį telefoną,
fotoaparatą, aktyvumo stebėjimo įrenginį arba išmanųjį laikrodį,
taip pat šiuo prievadu sparčiai perduodami duomenys.
(3)
Kombinuotasis garso išvesties (ausinių) / garso
įvesties (mikrofono) lizdas
Galima prijungti pasirinktinius maitinamuosius stereofoninius
garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis, įkišamas į ausis, su
mikrofonu) ar televizoriaus garso kabelį. Taip pat galima
prijungti pasirinktinį ausinių mikrofoną. Prie šio lizdo negalima
prijungti pasirinktinių atskirų mikrofonų.
PERSPĖJIMAS!
Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami ar
įsikišdami ausines, sureguliuokite garsumą. Išsamesnės
informacijos apie saugą ieškokite vadove
Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija
.
Norėdami pasiekti šį vadovą:
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
hP žinynas ir
palaikymas
, tada pasirinkite
hP dokumentai
.
PASTABA:
kai prie šio lizdo prijungtas įrenginys, kompiuterio
garsiakalbiai neveikia.
(4)
Atminties kortelių skaitytuvas (tik tam tikruose
gaminiuose)
Nuskaito pasirinktines atminties korteles, kuriose galima
saugoti, tvarkyti, bendrinti arba pasiekti informaciją.
Norėdami įdėti kortelę:
1.
Laikykite kortelę taip, kad etiketė būtų viršuje, o jungtys
būtų nukreiptos į kompiuterį.
2.
Įdėkite kortelę į atminties kortelių skaitytuvą ir
pastumkite, kol Xŗ±¶Ƭ²±XR±À
Norėdami išimti kortelę:
Spustelėkite kortelę į vidų ir išimkite iš atminties kortelių
skaitytuvo.
8
2 skyrius
Susipažinimas su kompiuteriu
Sample