HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 16 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 73
Komponentas
Aprašas
Geltona: kintamosios srovės adapteris prijungtas, o
akumuliatorius įkraunamas.
Nedega: akumuliatorius nėra kraunamas.
(7)
Maitinimo jungtis
Prijungia kintamosios srovės adapterį.
Komponentas
Aprašas
(1)
Atminties kortelių skaitytuvas
Nuskaito pasirinktines atminties korteles, kuriose galima
saugoti, tvarkyti, bendrinti arba pasiekti informaciją.
Norėdami įdėti kortelę:
1.
Laikykite kortelę taip, kad etiketė būtų viršuje, o jungtys
būtų nukreiptos į kompiuterį.
2.
Įdėkite kortelę į atminties kortelių skaitytuvą ir
pastumkite, kol Xŗ±¶Ƭ²±XR±À
Norėdami išimti kortelę:
Spustelėkite kortelę į vidų ir išimkite iš atminties kortelių
skaitytuvo.
(2)
Maitinimo lemputė
Dega: kompiuteris įjungtas.
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios
veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos
taupymo būsena, kuria naudojama mažiausiai energijos.
(3)
Diskų įrenginio lemputė
Mirksi balta: standusis diskas yra naudojamas.
Geltona: „HP 3D DriveGuard“ laikinai sustabdė standųjį
diską.
PASTABA:
informacijos apie „HP 3D DriveGuard“ rasite skyriuje
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
39
puslapyje
.
(4)
C tipo USB prievadas su „HP Sleep and Charge“
Juo prijungiamas USB įrenginys, kuris turi C tipo USB jungtį,
perduodami duomenys, išjungus kompiuterį, įkraunami kiti
gaminiai, pvz., mobilusis telefonas, kamera, aktyvumo
stebėjimo įrenginys arba išmanusis laikrodis (tik tam tikri
įrenginiai).
– arba –
6
2 skyrius
Susipažinimas su kompiuteriu
Sample