HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 12 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 73
ºaugiau hP išteklių
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, mokomosios medžiagos ir kt.
Ištekliai
Turinys
Sąrankos instrukcijos
Kompiuterio sąrankos ir funkcijų apžvalga
HP palaikymas
Jei norite kreiptis pagalbos į HP, apsilankykite
support
.
Interneto pokalbis su HP techniku
Palaikymo tarnybos telefono numeriai
Pakaitinių dalių vaizdo įrašai (tik tam tikriems gaminiams)
Techninės priežiūros ir techninės pagalbos vadovai
HP paslaugų centrų vietos
Saugaus ir patogaus darbo vadovas
Norėdami pasiekti šį vadovą:
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
hP žinynas
ir palaikymas
, tada pasirinkite
hP dokumentacija
.
– arba –
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
hP
, tada
pasirinkite
hP dokumentacija
.
– arba –
Eikite į
ergo
.
S´ARBµ:
jei norite peržiūrėti naujausią vartotojo
vadovo versiją, turite būti prisijungę prie interneto.
Tinkamos darbo vietos paruošimas
Tinkamos laikysenos ir darbo įpročių rekomendacijos, padėsiančios
patogiai dirbti ir išvengti sveikatos problemų
Elektros ir mechaninės saugos informacija
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
hP žinynas
ir palaikymas
, tada pasirinkite
hP dokumentacija
.
– arba –
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
hP
, tada
pasirinkite
hP dokumentacija
.
Svarbi teisinė informacija, įskaitant informaciją, kaip tinkamai
utilizuoti akumuliatorių (jei reikia).
Ribotoji garantija
*
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
hP žinynas
ir palaikymas
, tada pasirinkite
hP dokumentacija
.
– arba –
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
hP
, tada
pasirinkite
hP dokumentacija
.
– arba –
Eikite į
go/orderdocuments
.
S´ARBµ:
jei norite peržiūrėti naujausią vartotojo
vadovo versiją, turite būti prisijungę prie interneto.
Šio kompiuterio garantijos informacija
*HP ribotąją garantiją rasite gaminio vartotojo vadovuose ir (arba) dėžutėje esančiame CD arba DVD diske. Kai kuriose šalyse arba
regionuose spausdintą garantijos versiją HP gali pateikti dėžutėje. Šalyse arba regionuose, kuriuose išspausdinta garantija
nepateikiama, ją galite užsisakyti iš
go/orderdocuments
. Jei HP gaminius esate įsigiję Azijos ir ¹amiojo vandenyno
2
1 skyrius
Pradžia
Sample