HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 62 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 69
BELANGRIJK:
Nadat u de HP Herstelpartitie hebt verwijderd, kunt u geen systeemherstel uitvoeren of HP
Herstelmedia maken vanaf de HP Herstelpartitie. Maak daarom HP Herstelmedia voordat u de herstelpartitie
verwijdert. Zie
HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
op pagina
49
.
OPMERKING:
De optie Herstelpartitie verwijderen is alleen beschikbaar op producten die deze functie
ondersteunen.
Ga als volgt te werk om de HP Herstelpartitie te verwijderen:
1.
Typ
recovery
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
HP Recovery Manager
.
2.
Selecteer
Herstelpartitie verwijderen
en volg de instructies op het scherm.
54
Hoofdstuk 11
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Sample