HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 57 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 69
11
Back-ups maken, herstellen en
terugzetten
Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende processen. Voor de meeste producten zijn dit
standaardprocedures.
Herstelmedia en back-ups maken
Het systeem herstellen
Raadpleeg de app HP Support Assistant voor meer informatie.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app
HP Support Assistant
.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
BELANGRIJK:
Als u herstelprocedures uitvoert op een tablet, moet de accu van de tablet ten minste 70%
zijn opgeladen voordat u het herstelproces start.
BELANGRIJK:
Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord het toetsenbord aan op het
toetsenborddock voordat u begint met het uitvoeren van een herstelproces.
Herstelmedia en back-ups maken
De volgende methoden voor het maken van herstelmedia en back-ups zijn alleen op bepaalde producten
beschikbaar. Kies de beschikbare methode, afhankelijk van uw computermodel.
Gebruik HP Recovery Manager om HP Herstelmedia te maken nadat u de computer hebt geconfigureerd.
Met deze stap wordt een back-up gemaakt van de HP Herstelpartitie op de computer. De back-up kan
gebruikt worden om het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw te installeren wanneer de vaste
schijf beschadigd of vervangen is. Zie
HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
op pagina
49
voor informatie over het maken van herstelmedia. Zie
Hulpprogramma's van Windows
gebruiken
op pagina
50
voor informatie over de herstelopties die beschikbaar zijn met de
herstelmedia.
Gebruik de hulpprogramma's van Windows voor het maken van systeemherstelpunten en back-ups van
persoonlijke gegevens.
Zie
Herstellen met HP Recovery Manager
op pagina
51
voor meer informatie.
OPMERKING:
Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.
HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
Controleer indien mogelijk of de herstelpartitie en de Windows-partitie aanwezig zijn. Selecteer in het menu
Start
de optie
Verkenner
en selecteer vervolgens
Deze computer
.
Als uw computer geen herstelpartitie en Windows-partitie bevat, neemt u contact op met de
ondersteuning van HP om herstelmedia aan te vragen. Raadpleeg het boekje
Telefoonnummers voor
wereldwijde ondersteuning
dat bij de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de
website van HP. Ga naar
support
, selecteer uw land of regio en volg de instructies
op het scherm.
Herstelmedia en back-ups maken
49
Sample