HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 55 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 69
10
Het gebruik van HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics is een Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u diagnostische
tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten
het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden
veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.
OPMERKING:
Als u het BIOS wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is op uw tablet. Met het
schermtoetsenbord, dat wordt weergegeven in de tabletmodus, hebt u geen toegang tot het BIOS.
U kunt HP PC Hardware Diagnostics UEFI als volgt starten:
1.
Start het BIOS:
Computers of tablets met een toetsenbord:
Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk snel op
esc
.
Tablets zonder toetsenbord:
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze
knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze
knop ingedrukt.
2.
Druk of tik op
f2
.
Het BIOS zoekt op drie plaatsen en in de onderstaande volgorde naar diagnoseprogramma's:
a.
Aangesloten USB-station
OPMERKING:
Zie
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
op pagina
48
om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-
station te downloaden.
b.
Vaste schijf
c.
BIOS
3.
Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm. Druk op een tablet op de knop Geluid zachter om een
diagnosetest te stoppen.
OPMERKING:
Als u een diagnosetest wilt stoppen op een computer of tablet met een toetsenbord, drukt u
op
esc
.
47
Sample