HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 54 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 69
naam of een ander typerend kenmerk van de update. Aan de hand van deze gegevens kunt u de
update terugvinden nadat deze naar de vaste schijf is gedownload.
b.
Volg de instructies op het scherm om uw selectie te downloaden naar de vaste schijf.
Noteer het pad naar de locatie op de harde schijf waarnaar de BIOS-update wordt gedownload. U
hebt dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.
De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Voer de instructies op het scherm
pas uit als de download is voltooid. Als er geen instructies verschijnen, gaat u als volgt te werk:
1.
Typ
bestand
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Verkenner
.
2.
Dubbelklik op de aanduiding van de vasteschijfeenheid. De vasteschijfaanduiding is gewoonlijk Lokaal
station (C:).
3.
Volg het pad dat u eerder hebt genoteerd en open de map waarin de update is opgeslagen.
4.
Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld
bestandsnaam
.exe).
De installatie van het BIOS begint.
5.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
OPMERKING:
nadat op het scherm is aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het gedownloade
bestand van de vaste schijf verwijderen.
Een tablet en toetsenbord synchroniseren (alleen bepaalde
producten)
Wanneer u bij een tablet met een afneembaar toetsenbord de tablet aansluit op het toetsenbord en de
computer vervolgens opnieuw opstart, controleert Setup Utility (BIOS) of de geïntegreerde Controller-
firmware op het toetsenbord moet worden gesynchroniseerd. Als dit het geval is, wordt de synchronisatie
gestart. Als de synchronisatie wordt onderbroken, wordt 10 seconden lang een meldingsscherm
weergegeven voordat de tablet opnieuw opstart en opnieuw probeert te synchroniseren.
OPMERKING:
De geïntegreerde Controller-firmware synchroniseert ALLEEN als de accu van de tablet of het
toetsenbord meer dan 50% is opgeladen, of als de tablet is aangesloten op netvoeding.
46
Hoofdstuk 9
Setup Utility (BIOS) gebruiken
Sample