HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 53 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 69
Ga als volgt te werk om de BIOS-versiegegevens weer te geven (ook wel de
ROM-datum
en het
systeem-BIOS
genoemd):
1.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app
HP Support Assistant
.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Selecteer
Mijn pc
en selecteer vervolgens
Specificaties
.
– of –
Gebruik Setup Utility (BIOS).
Ga als volgt te werk om Setup Utility (BIOS) te gebruiken:
1.
Start Setup Utility (BIOS) (zie
Setup Utility (BIOS) starten
op pagina
44
).
2.
Selecteer
Main
(Hoofd), selecteer System Information (Systeeminformatie) en noteer de BIOS-versie.
3.
Selecteer
Exit
(Afsluiten), selecteer
No
(Nee) en volg de instructies op het scherm.
Zie
BIOS-update downloaden
op pagina
45
om te controleren of er een nieuwere BIOS-versie beschikbaar
is.
BIOS-update downloaden
VOORZICHTIG:
om het risico van schade aan de computer of een mislukte installatie te beperken,
downloadt en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is
aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet
wanneer de computer op accuvoeding werkt of wanneer de computer is aangesloten op een optioneel
dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande instructies tijdens het downloaden en
installeren:
Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact te halen.
Zet de computer niet uit en activeer de slaapstand niet.
Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.
OPMERKING:
Als de computer op een netwerk is aangesloten, neemt u contact op met de
netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-
BIOS.
1.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app
HP Support Assistant
.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Klik op
Updates
en klik vervolgens op
Controleren op updates en berichten
.
3.
Volg de instructies op het scherm om de computer te selecteren en de BIOS-update te zoeken die u wilt
downloaden.
4.
Voer in de downloadsectie de volgende stappen uit:
a.
Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de computer is
geïnstalleerd en vergelijk ze. Als de update recenter is dan uw BIOS-versie, noteert u de datum,
Setup Utility (BIOS) bijwerken
45
Sample