HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 49 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 69
De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
De vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde producten)
Sommige producten zijn voorzien van een geïntegreerde vingerafdruklezer.
Als u de vingerafdruklezer wilt gebruiken, moet u op de computer een gebruikersaccount en een wachtwoord
instellen en vervolgens met de HP SimplePass-software één of meer vingerafdrukken registreren.
Registreer als volgt vingerafdrukken met HP SimplePass:
1.
Schuif een vinger over de vingerafdruksensor om HP SimplePass te starten.
2.
Selecteer
Aan de slag
wanneer het welkomstscherm voor HP SimplePass verschijnt.
3.
HP SimplePass vraagt u om met uw rechterwijsvinger over de sensor te vegen.
4.
Veeg drie keer met uw vinger om de registratie te voltooien.
Als de registratie is voltooid, ziet u in de afbeelding een groene cirkel op de desbetreffende vinger.
5.
Herhaal stap 1 tot en met 4 om een extra vingerafdruk te registreren.
Internetbeveiligingssoftware gebruiken
Wanneer u de computer gebruikt voor toegang tot e-mail, een netwerk of internet, wordt de computer
blootgesteld aan computervirussen, spyware en andere online bedreigingen. Om de computer te
beschermen, kan op de computer vooraf internetbeveiligingssoftware zijn geïnstalleerd met antivirus- en
firewallvoorzieningen. Deze software wordt dan aangeboden als proefversie. Het is noodzakelijk om
beveiligingssoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen pas ontdekte
virussen en andere veiligheidsrisico's. Wij raden u dringend aan de proefaanbieding te upgraden of de door u
gewenste software aan te schaffen om de computer volledig te beveiligen.
Antivirussoftware gebruiken
Computervirussen kunnen programma's, hulpprogramma's of het besturingssysteem buiten werking stellen
of de werking ervan verstoren. Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en
vernietigd. In de meeste gevallen kan ook schade die door virussen is aangericht, worden hersteld.
Het is noodzakelijk om antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen
pas ontdekte virussen.
Er is op uw computer mogelijk een antivirusprogramma vooraf geïnstalleerd. Wij raden u aan de door u
gewenste antivirussoftware te gebruiken om uw computer volledig te beveiligen.
Voor meer informatie over computervirussen typt u
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteert u
vervolgens de app
HP Support Assistant
.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
Firewallsoftware gebruiken
Firewalls zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang tot een systeem of netwerk te voorkomen. Een firewall kan
software zijn die u op de computer en/of het netwerk installeert, of een combinatie van hardware en
software.
De vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde producten)
41
Sample