HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 43 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 69
7
Computer onderhouden
Voer regelmatig onderhoud uit aan uw computer zodat deze optimaal blijft functioneren. In dit hoofdstuk
wordt uitgelegd hoe u hulpprogramma's zoals Schijfdefragmentatie en Schijfopruiming gebruikt. Dit
hoofdstuk bevat ook instructies voor het bijwerken van programma's en stuurprogramma's, het opschonen
van de computer en tips voor het reizen met (of verzenden van) de computer.
Prestaties verbeteren
Door de computer regelmatig te onderhouden met hulpprogramma's zoals Schijfdefragmentatie en
Schijfopruiming kunt u de prestaties van uw computer aanzienlijk verbeteren.
Schijfdefragmentatie gebruiken
HP adviseert om uw vaste schijf ten minste één keer per maand te defragmenteren met
Schijfdefragmentatie.
OPMERKING:
Schijfdefragmentatie hoeft niet te worden uitgevoerd voor SSD's (solid-state drives).
U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:
1.
Sluit de computer aan op een netvoedingsbron.
2.
Typ
defragmenteren
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
De stations
defragmenteren en optimaliseren
.
3.
Volg de instructies op het scherm.
Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van Schijfdefragmentatie.
Schijfopruiming gebruiken
Gebruik Schijfopruiming om op de vaste schijf naar overbodige bestanden te zoeken die u veilig kunt
verwijderen. Maak schijfruimte vrij zodat de computer efficiënter werkt.
U gebruikt Schijfopruiming als volgt:
1.
Typ
schijf
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Schijfruimte vrijmaken door
onnodige bestanden te verwijderen
of
Apps verwijderen om schijfruimte vrij te maken
.
2.
Volg de instructies op het scherm.
HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen bepaalde producten)
HP 3D DriveGuard beschermt een vaste schijf door deze te parkeren en gegevensverzoeken tegen te houden
wanneer zich de volgende gebeurtenissen voordoen:
U laat de computer vallen.
U verplaatst de computer met het beeldscherm gesloten en terwijl de computer op accuvoeding werkt.
Kort hierna wordt de normale werking van de vaste schijf hersteld door HP 3D DriveGuard.
Prestaties verbeteren
35
Sample