HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 42 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 69
Sluit de computer af in de volgende gevallen:
Als u toegang wilt tot onderdelen in de computer.
Wanneer u externe hardware aansluit die niet op een USB- of videopoort kan worden aangesloten.
Wanneer de computer lange tijd niet wordt gebruikt en de externe voedingsbron wordt losgekoppeld
Hoewel u de computer kunt uitschakelen met de aan-uitknop, wordt u aangeraden om de opdracht Afsluiten
van Windows te gebruiken.
OPMERKING:
Als de computer in de slaap- of sluimerstand staat, moet u eerst de slaap- of sluimerstand
beëindigen door kort op de aan-uitknop te drukken.
1.
Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.
2.
Selecteer de knop
Start
, het pictogram
Energie
en daarna
Afsluiten
.
Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hiervoor beschreven afsluitprocedures te gebruiken,
probeert u de volgende noodprocedures in de beschreven volgorde:
Druk op
ctrl
+
alt
+
delete
, selecteer het pictogram
Energie
en selecteer daarna
Afsluiten
.
Druk op de aan-uitknop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.
Koppel de computer los van de externe voedingsbron.
34
Hoofdstuk 6
Energiebeheer
Sample