HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 41 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 69
Wanneer u Schijfdefragmentatie uitvoert op computers met interne vaste schijven
Wanneer u een back-up of hersteltaak uitvoert.
Wanneer u de computer op de netvoeding aansluit gebeurt het volgende:
De accu wordt opgeladen.
De helderheid van het beeldscherm wordt verhoogd.
Het pictogram van de energiemeter
verandert van vorm.
Wanneer u de netvoeding loskoppelt, gebeurt het volgende:
De computer schakelt over naar accuvoeding.
De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen.
Het pictogram van de energiemeter
verandert van vorm.
Veelvoorkomende problemen met energiebeheer oplossen
Test de netvoedingsadapter als de computer een van de volgende symptomen vertoont nadat deze is
aangesloten op de netvoeding:
De computer wordt niet ingeschakeld.
Het display wordt niet ingeschakeld.
De aan-uitlampjes worden niet ingeschakeld.
Ga als volgt te werk om de netvoedingsadapter te testen:
1.
Schakel de computer uit.
2.
Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer, sluit het netsnoer aan op de netvoedingsadapter en
sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
3.
Schakel de computer in.
Als de aan-uitlampjes
aan
gaan, werkt de netvoedingsadapter naar behoren.
Als de aan-uitlampjes
uit
blijven, controleert u of de verbinding tussen de netvoedingsadapter en
de computer en de verbinding tussen het netsnoer en het stopcontact goed is.
Als de netvoedingsadapter op de juiste wijze is aangesloten maar de aan-uitlampjes toch
uit
blijven, werkt de netvoedingsadapter niet en moet deze worden vervangen.
Neem contact op met de klantenondersteuning voor informatie over het verkrijgen van een vervangende
netvoedingsadapter.
Computer afsluiten (uitschakelen)
VOORZICHTIG:
Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt
opgeslagen. Zorg dat u uw werk opslaat voor u de computer uitschakelt.
Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en
vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
Computer afsluiten (uitschakelen)
33
Sample