HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 39 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 69
In de fabriek verzegelde accu
Als u de status van de accu wilt bekijken of als de accu leeg is, voert u HP Accucontrole uit in de app HP
Support Assistant.
1.
Typ
ondersteuning
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app
HP Support Assistant
.
– of –
Klik op het vraagtekenpictogram in de taakbalk.
2.
Selecteer achtereenvolgens
Mijn PC
, het tabblad
Diagnoseprogramma's en hulpprogramma's
en
HP
Accucontrole
. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
contact op met de ondersteuning.
Een of meerdere accu's in dit product kunnen niet makkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen. Het
verwijderen of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Als een accu leeg is, neemt u
contact op met HP ondersteuning. Werp de accu niet weg bij het algemeen huishoudelijk afval als een accu
niet meer bruikbaar is. Informeer bij uw gemeente hoe u klein chemisch afval kunt inleveren.
Accu-informatie zoeken
U krijgt als volgt toegang tot de informatie over accu's:
1.
Typ
ondersteuning
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app
HP Support Assistant
.
– of –
Klik op het vraagtekenpictogram in de taakbalk.
2.
Selecteer achtereenvolgens
Mijn PC
, het tabblad
Diagnoseprogramma's en hulpprogramma's
en
HP
Accucontrole
. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
contact op met de ondersteuning.
HP Support Assistant biedt de volgende hulpprogramma’s en informatie over de accu:
HP Accucontrole
Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit.
Accuvoeding besparen
Gebruik de volgende tips om accustroom te besparen en de levensduur van de accu te maximaliseren:
Verlaag de helderheid van het scherm.
Selecteer de instelling
Energiespaarstand
in Energiebeheer.
Schakel draadloze apparaten uit wanneer u deze niet gebruikt.
Ontkoppel ongebruikte externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron, zoals
een externe vaste schijf die op een USB-poort aangesloten is.
Zet alle optionele externe mediakaarten die u niet gebruikt, stop, schakel ze uit of verwijder ze.
Activeer de slaapstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken.
Lage acculading herkennen
Als een accu de enige voedingsbron van de computer is en een laag of kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het
volgende:
Het acculampje (alleen bepaalde producten) geeft een laag of kritiek laag niveau van de acculading aan.
Werkt op accuvoeding
31
Sample