HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 38 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 69
Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand of sluimerstand (de
slaap- of sluimerstand beëindigen)
Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen van de
slaapstand of de sluimerstand:
1.
Typ
energie-opties
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Energiemeter
en selecteer vervolgens
Energie-
opties
.
2.
Selecteer in het linkerdeelvenster
Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen
.
3.
Selecteer
Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn
.
4.
Selecteer
Een wachtwoord vereisen (aanbevolen)
.
OPMERKING:
Om een wachtwoord voor uw gebruikersaccount te maken of het bestaande
wachtwoord te wijzigen, selecteert u
Het wachtwoord voor uw gebruikersaccount instellen of
wijzigen
en volgt u de instructies op het scherm. Als u geen gebruikerswachtwoord hoeft te maken of te
wijzigen, gaat u naar stap 5.
5.
Selecteer
Wijzigingen opslaan
.
Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken
De energiemeter bevindt zich op de Windows-taakbalk. Met behulp van de energiemeter krijgt u snel toegang
tot de instellingen van Energiebeheer en kunt u de resterende acculading bekijken.
Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van de energiemeter om het percentage resterende
acculading en het huidige energiebeheerschema weer te geven
.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energiemeter
en selecteer een item in de lijst om
toegang te krijgen tot Energiebeheer. U kunt ook
energie-opties
typen in het zoekvak van de
taakbalk en vervolgens
Energiebeheer
selecteren.
Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe netvoeding
werkt. Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst als de accu bijna leeg is, wordt er een bericht
weergegeven.
Werkt op accuvoeding
Wanneer zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe
voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is
aangesloten op een externe voedingsbron, loopt de accu in de computer langzaam leeg. De computer geeft
een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is.
De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de
computer is aangesloten, en andere factoren.
30
Hoofdstuk 6
Energiebeheer
Sample