HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 37 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 69
De slaapstand handmatig activeren of beëindigen
U kunt op elk van de volgende manieren de slaapstand activeren:
Sluit het beeldscherm.
Selecteer de knop
Start
, het pictogram
Energie
en daarna
Slaapstand
.
U kunt op een van de volgende manieren de slaapstand beëindigen:
Druk kort op de aan-uitknop.
Als de computer gesloten is, opent u het beeldscherm.
Druk op een toets op het toetsenbord.
Tik op het touchpad.
Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaan de aan-uitlampjes branden en wordt het scherm weer
weergegeven.
OPMERKING:
Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde
producten)
U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en time-
outs laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer.
1.
Typ
energie-opties
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Energiemeter
en selecteer vervolgens
Energie-
opties
.
2.
Selecteer
Het gedrag van de aan-uitknop bepalen
in het linkerdeelvenster.
3.
Selecteer
Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn
en selecteer vervolgens
Sluimerstand
in het veld
Als ik op de aan-uitknop druk
.
– of –
Selecteer onder
Afsluitinstellingen
het vak
Sluimerstand
om de optie Sluimerstand weer te geven in
het menu Energie.
4.
Selecteer
Wijzigingen opslaan
.
U beëindigt de sluimerstand als volgt:
Druk kort op de aan-uitknop.
Wanneer de sluimerstand wordt beëindigd, gaan de aan-uitlampjes branden en wordt het scherm weer
weergegeven.
OPMERKING:
Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
De slaap- en sluimerstand activeren en beëindigen
29
Sample