HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 36 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 69
6
Energiebeheer
Uw computer werkt op accuvoeding of maakt gebruik van een externe voedingsbron. Wanneer de computer
alleen op accuvoeding werkt en er geen netvoedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om de
acculading te bewaken en op peil te houden.
De slaap- en sluimerstand activeren en beëindigen
Windows kent twee energiebesparende standen, de slaapstand en de sluimerstand.
Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch geactiveerd na een periode van inactiviteit. Uw werk
wordt opgeslagen, zodat u uw werk zeer snel kunt hervatten. U kunt de slaapstand ook handmatig
activeren. Zie
De slaapstand handmatig activeren of beëindigen
op pagina
29
voor meer informatie.
Sluimerstand: de sluimerstand wordt automatisch geactiveerd wanneer de accu een kritiek laag
ladingsniveau bereikt. In de sluimerstand wordt uw werk opgeslagen in een sluimerstandbestand op de
vaste schijf en wordt de computer uitgeschakeld. U kunt de sluimerstand ook handmatig activeren. Zie
Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde producten)
op pagina
29
voor meer informatie.
VOORZICHTIG:
Activeer de slaap- of sluimerstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een
schijf of een externe mediakaart. Zo vermindert u het risico van mogelijke verslechtering van de audio- of
videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.
28
Hoofdstuk 6
Energiebeheer
Sample