HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 35 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 69
Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm)
Schuif met één vinger om te pannen of te schuiven door lijsten en pagina's, of om een object te verplaatsen.
Als u over het scherm wilt schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin
u wilt bewegen.
Om een object te verplaatsen, blijft u met uw vinger op een object drukken en sleept u met uw vinger
om het object te verplaatsen.
Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken
Met het toetsenbord en de muis kunt u typen, items selecteren, schuiven en dezelfde functies uitvoeren als
bij gebruik van aanraakbewegingen. Met actietoetsen en toetsencombinaties op het toetsenbord kunt u
bepaalde functies uitvoeren.
OPMERKING:
Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat uw toetsenbord
andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in dit gedeelte worden
beschreven.
Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken
27
Sample