HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 32 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 69
HDMI-audio configureren
HDMI is de enige video-interface die high-definition video en audio ondersteunt. Ga als volgt te werk om
HDMI-audio in te schakelen nadat u een HDMI-tv op de computer heeft aangesloten:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Luidsprekers
in het systeemvak aan de rechterkant van
de taakbalk en selecteer daarna
Afspeelapparaten
.
2.
Selecteer op het tabblad
Afspelen
de naam van het digitale uitvoerapparaat.
3.
Klik op
Als standaard instellen
en daarna op
OK
.
Ga als volgt te werk om de audiostream weer via de luidsprekers van de computer weer te geven:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Luidsprekers
in het systeemvak aan de rechterkant van
de taakbalk. Klik daarna op
Afspeelapparaten
.
2.
Klik op het tabblad Afspelen op
Luidsprekers
.
3.
Klik op
Als standaard instellen
en daarna op
OK
.
Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen
bepaalde producten)
Volg de onderstaande stappen om met Miracast compatibele draadloze schermen te zoeken en weer te
geven zonder uw huidige apps te verlaten.
Miracast openen:
Typ
projecteren
in het zoekvak van de taakbalk en klik op
Projecteren op een tweede scherm
. Klik
op
Verbinding maken met een draadloos beeldscherm
en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING:
Voor meer informatie over welk type beeldscherm u heeft (Miracast-compatibel of Intel WiDi),
raadpleegt u de documentatie die bij uw tv of secundair weergaveapparaat is meegeleverd.
Intel WiDi-gecertificeerde beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde
producten)
Gebruik Intel WiDi voor het draadloos projecteren van afzonderlijke bestanden zoals foto's, muziek of video's
of om het volledige computerscherm op een tv of een secundair weergaveapparaat te dupliceren.
Intel WiDi, een premiumoplossing van Miracast, maakt het makkelijk en probleemloos om uw secundaire
weergaveapparaat te koppelen; maakt duplicatie op volledig scherm mogelijk; en zorgt voor betere snelheid,
kwaliteit en schaling. Met Intel WiDi Media Share (alleen bepaalde producten) kunt u eenvoudig multitasken
en heeft u hulpprogramma's ter beschikking om afzonderlijke mediabestanden te selecteren en naar uw
secundaire weergaveapparaat te slepen.
U maakt op de volgende manier verbinding met Intel WiDi-gecertificeerde beeldschermen:
Typ
projecteren
in het zoekvak van de taakbalk en klik op
Projecteren op een tweede scherm
. Klik
op
Verbinding maken met een draadloos beeldscherm
en volg de instructies op het scherm.
Intel WiDi openen:
Typ
Intel WiDi
in het zoekvak van de taakbalk en klik vervolgens op
Intel WiDi
.
24
Hoofdstuk 4
Entertainmentvoorzieningen gebruiken
Sample