HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 30 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 69
Geluidsinstellingen gebruiken
Gebruik geluidsinstellingen om het systeemvolume aan te passen, systeemgeluiden te wijzigen of
audioapparaten te beheren.
Ga als volgt te werk om de geluidsinstellingen te bekijken of te wijzigen:
Typ
configuratiescherm
in het zoekvak van de taakbalk, selecteer
Configuratiescherm
, selecteer
Hardware en geluiden
en selecteer vervolgens
Geluid
.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop
Start
, selecteer
Configuratiescherm
, selecteer
Hardware en
geluiden
en selecteer vervolgens
Geluid
.
Uw computer beschikt mogelijk over een geavanceerd geluidssysteem van Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio
of een andere leverancier. De computer kan daarom geavanceerde audiovoorzieningen hebben die kunnen
worden geregeld via een configuratiescherm voor audio dat specifiek is voor uw audiosysteem.
Gebruik het Audio-configuratiescherm voor het bekijken en beheren van audio-instellingen.
Typ
configuratiescherm
in het zoekvak van de taakbalk, selecteer
Configuratiescherm
, selecteer
Hardware en geluiden
en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop
Start
, selecteer
Configuratiescherm
, selecteer
Hardware en
geluiden
en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.
Video gebruiken
Uw computer is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites kunt
bekijken en video en films kunt downloaden om deze op uw computer te bekijken als u geen verbinding hebt
met een netwerk.
Om uw kijkgenot te verbeteren, gebruikt u een van de videopoorten op de computer om een externe monitor,
projector of tv aan te sluiten.
BELANGRIJK:
Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste poort
van de computer. Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat.
Raadpleeg HP Support Assistant voor informatie over het gebruik van de videovoorzieningen.
22
Hoofdstuk 4
Entertainmentvoorzieningen gebruiken
Sample