HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 28 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 69
Verbinding maken met een bekabeld netwerk: LAN (alleen
bepaalde producten)
Gebruik een LAN-verbinding als u de computer direct wilt aansluiten op een router in uw huis (in plaats van
draadloos werken) of als u de computer wilt aansluiten op een bestaand netwerk in uw kantoor.
De aansluiting op een LAN vereist een 8-pins RJ-45-(netwerk)kabel en een netwerkaansluiting op de
computer.
U sluit de netwerkkabel als volgt aan:
1.
Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector
(1)
van de computer.
2.
Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand
(2)
of op een
router.
OPMERKING:
Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit
(3)
bevat (dat voorkomt dat de
ontvangst van tv- en radiosignalen wordt gestoord), sluit u de kabel op de computer aan met het
uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.
Gegevens en stations delen en software openen
Wanneer uw computer deel uitmaakt van een netwerk, kunt u ook informatie op andere computers
raadplegen. Computers die zijn aangesloten op het netwerk kunnen software en gegevens met elkaar
uitwisselen.
Zie de informatie in de app Aan de slag voor meer informatie over het delen van bestanden, mappen of
stations.
Selecteer de knop
Start
en selecteer vervolgens de app
Aan de slag
.
OPMERKING:
Wanneer een schijf zoals een dvd-film of -spel beveiligd is tegen kopiëren, kan deze niet
worden gedeeld.
20
Hoofdstuk 3
Verbinding maken met een netwerk
Sample