HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 22 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 69
Pictogram
Beschrijving
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.
Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of Blu-ray-
schijf (BD) af.
Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten.
Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af.
Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus en de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
OPMERKING:
De toets voor de vliegtuigmodus wordt ook wel knop voor draadloze communicatie
genoemd.
OPMERKING:
Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat er een draadloze verbinding kan
worden gemaakt.
14
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample