HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 21 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 69
Toetsen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
esc
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
fn
-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
esc
-toets om
veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.
(3)
Windows-toets
Hiermee keert u terug naar het startscherm vanuit een
geopende app of het Windows-bureaublad.
OPMERKING:
Als u nogmaals op de Windows-toets drukt,
keert u terug naar het vorige scherm.
(4)
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
Actietoetsen gebruiken
Met een actietoets voert u de aan de toets toegewezen functie uit.
Het pictogram op elk van de actietoetsen geeft de functie aan die aan de toets is toegewezen.
Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt.
Pictogram
Beschrijving
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.
Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als u bijvoorbeeld op
deze toets drukt terwijl er een monitor is aangesloten op de computer, wordt er geschakeld tussen weergave
op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het computerscherm
en de monitor.
Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
Onderdelen aan de
13
Sample