HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 20 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 69
Knoppen en luidsprekers
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Aan/uit-knop
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-
knop om de computer in te schakelen.
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aan/
uit-knop om de slaapstand te activeren.
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de
aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.
Als de computer in de sluimerstand staat, drukt u kort op
de aan/uit-knop om de sluimerstand te beëindigen.
VOORZICHTIG:
De aan/uit-knop ingedrukt houden, resulteert
in het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
geen resultaat hebben, houdt u de aan/uit-knop minstens vijf
seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
Raadpleeg uw energieopties voor meer informatie over uw
energie-instellingen.
Typ
energie
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer
vervolgens
Energie- en slaapstandinstellingen
.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop
Start
en selecteer
vervolgens
Energiebeheer
.
(2)
Luidspreker
Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven.
12
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample