HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 18 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 69
Onderdeel
Beschrijving
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Selecteer
Mijn pc
, selecteer het tabblad
Specificaties
en selecteer vervolgens
Gebruikershandleidingen
.
Onderdelen aan de
Touchpad
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Touchpadzone
Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de pointer
te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
OPMERKING:
Zie
Bewegingen voor het touchpad en het
aanraakscherm gebruiken
op pagina
25
voor meer informatie.
(2)
Linkerknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(3)
Rechterknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
externe muis.
10
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample