HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 15 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 69
Linkerkant
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Aan/uit-knop
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-
knop om de computer in te schakelen.
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aan/
uit-knop om de slaapstand te activeren.
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de
aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.
Als de computer in de sluimerstand staat, drukt u kort op
de aan/uit-knop om de sluimerstand te beëindigen.
VOORZICHTIG:
De aan/uit-knop ingedrukt houden, resulteert
in het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
geen resultaat hebben, houdt u de aan/uit-knop minstens vijf
seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
Raadpleeg de energieopties voor meer informatie over uw
energie-instellingen.
Typ
energie
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer
vervolgens
Energie- en slaapstandinstellingen
.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop
Start
en
selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
(2)
Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel
Hier kunt u een optionele beveiligingskabel bevestigen op de
computer.
OPMERKING:
De beveiligingskabel is bedoeld om dieven te
ontmoedigen, maar kan mogelijk niet voorkomen dat de
computer wordt gestolen of beschadigd.
(3)
Ventilatieopening
Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne
onderdelen.
OPMERKING:
De ventilator van de computer start automatisch
om interne onderdelen te koelen en oververhitting te
voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator
automatisch aan- en uitgaat wanneer u de computer gebruikt.
(4)
USB 2.0-poort
Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten, zoals een
toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner of USB-hub.
(5)
Geheugenkaartlezer
Hiermee kunnen optionele geheugenkaarten worden gelezen
waarop u gegevens kunt opslaan, bekijken, beheren en delen.
Ga als volgt te werk om een kaart te plaatsen:
Linkerkant
7
Sample