HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 12 of 69)

Languages: Dutch
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 69
2
Vertrouwd raken met de computer
Hardware opzoeken
Ga als volgt te werk om de op uw computer geïnstalleerde hardware weer te geven:
Typ
apparaatbeheer
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app
Apparaatbeheer
.
U ziet een lijst met alle apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd.
Druk voor informatie over de hardwareonderdelen van het systeem en het versienummer van het systeem-
BIOS op
fn
+
esc
(alleen bepaalde producten).
Software opzoeken
Ga als volgt te werk om te zien welke software op uw computer is geïnstalleerd:
Selecteer de knop
Start
en selecteer vervolgens
Alle apps
.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop
Start
en selecteer vervolgens
Programma's en onderdelen
.
4
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample