HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 62 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 70
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede. Vælg derefter
f11
.
2.
Vælg
Fejlfinding
i menuen med startindstillinger.
3.
Vælg
Recovery Manager
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse
Du kan bruge HP Recovery-medier for at genoprette det oprindelige system. Du kan bruge denne metode,
hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal computerens
startrækkefølge ændres. Se
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
på side
54
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre computerens opstartsrækkefølge,
som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valget til et optisk drev eller et USB-flashdrev.
Sådan ændres startrækkefølgen:
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatur-
docken, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP gendannelsesmedie.
2.
Få adgang til BIOS:
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f9
for
startindstillinger.
Tabletter uden tastatur:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den
nede. Vælg derefter
f9
.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede. Vælg
derefter
f9
.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
HP Recovery Manager-softwaren giver dig mulighed for at fjerne HP gendannelsespartitionen for at frigøre
plads på harddisken.
54
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample