HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 6 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 70
Tilslutning af højttalere
....................................................................................................................
22
Tilslutning af headset
.......................................................................................................................
22
Brug af lydindstillinger
......................................................................................................................
23
Brug af video
........................................................................................................................................................
23
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)
....................................
24
Opsætning af HDMI-lyd
...................................................................................................
25
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
produkter)
.........................................................................................................................................
25
Søgning efter og tilslutning til Intel WiDi-certificerede skærme (kun udvalgte Intel-modeller) . .. 25
5
Navigering på skærmen
...............................................................................................................................
26
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
......................................................................................
26
Tryk
....................................................................................................................................................
26
Tofinger-knibe-zoom
........................................................................................................................
27
Rulning med to fingre (kun TouchPad)
.............................................................................................
27
Tryk med to fingre (kun TouchPad)
..................................................................................................
27
Glid med en finger (kun berøringsskærm)
........................................................................................
28
Brug af tastaturet og en valgfri mus
...................................................................................................................
28
6
Strømstyring
...............................................................................................................................................
29
Start og afslutning af slumre- og dvaletilstand
.................................................................................................
29
Manuel start og afslutning af slumretilstand
..................................................................................
30
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
...........................................
30
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning (ved afslutning af Slumre eller
dvaletilstand)
....................................................................................................................................
31
Brug af batterimåleren og strømindstillinger
....................................................................................................
31
Kørsel på batteristrøm
........................................................................................................................................
31
Batteri forseglet fra fabrikken
..........................................................................................................
32
Sådan finder du batterioplysninger
..................................................................................................
32
Batteribesparelse
..............................................................................................................................
32
Identificering af lave batterispændingsniveauer
.............................................................................
32
Afhjælpning af lav batterispænding
.................................................................................................
33
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til
rådighed
..........................................................................................................................
33
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til
rådighed
..........................................................................................................................
33
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte
dvaletilstand
...................................................................................................................
33
Kørsel på vekselstrøm
.........................................................................................................................................
33
Fejlfinding af strømproblemer
.........................................................................................................
34
Nedlukning (slukning) af computeren
................................................................................................................
34
vi
Sample