HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 55 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 70
3.
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks.
filnavn
.exe).
BIOS-installationen starter.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den
downloadede fil fra harddisken.
Synkronisering af en tablet og et tastatur (kun udvalgte
produkter)
Når du på en tablet med et aftageligt tastatur slutter tabletten til tastaturet og genstarter computeren,
kontrollerer Setup Utility (BIOS), om den integrerede controllerfirmware på tastaturet skal synkroniseres.
Hvis dette er tilfældet, begynder synkronisering. Hvis synkroniseringen afbrydes, vises en meddelelse på
skærmen i 10 sekunder, før tabletten genstarter og forsøger at synkronisere igen.
BEMÆRK:
Den integrerede controllerfirmware synkroniserer KUN, hvis tablet- eller tastaturbatteriet er
mere end 50% opladet, eller hvis din tablet er tilsluttet til en strømforsyning.
Synkronisering af en tablet og et tastatur (kun udvalgte produkter)
47
Sample