HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 41 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 70
Batterimålerikonet
viser en meddelelse om lav eller kritisk lav batterispænding.
BEMÆRK:
Du kan finde yderligere oplysninger om strømmåleren i
Brug af batterimåleren og
strømindstillinger
på side
31
.
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt
i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut en af følgende til computeren og til en stikkontakt:
Vekselstrømsadapter
Valgfri docking- eller udvidelsesenhed
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
Gem dataene, og luk computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt.
2.
Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Kørsel på vekselstrøm
Se plakaten
Opsætningsanvisninger
, der findes i computerkassen, for at få oplysninger om at tilslutte
vekselstrøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet vekselstrøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en valgfri docking-/udvidelsesenhed.
ADVARSEL!
For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge den vekselstrømsadapter, der
fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel
vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en strømkilde:
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.
Ved opladning eller kalibrering af et batteri.
Ved installation eller ændring af systemsoftware.
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter).
Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske.
Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.
Kørsel på vekselstrøm
33
Sample