HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 39 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 70
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning (ved afslutning af Slumre
eller dvaletilstand)
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når den
afslutter slumre- eller dvaletilstand:
1.
Indtast
indstillinger for strøm
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
eller –
Højreklik på ikonet
Batterimåler
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
2.
Vælg
Kræv en adgangskode, når computeren vågner
i venstre rude.
3.
Vælg
Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige
.
4.
Vælg
Kræv en adgangskode (anbefales)
.
BEMÆRK:
Hvis du vil oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din nuværende
brugerkontoadgangskode, skal du vælge
Opret eller skift adgangskoden til din brugerkonto
og
derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette eller ændre en
adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.
5.
Vælg
Gem ændringer
.
Brug af batterimåleren og strømindstillinger
Batterimåleren findes på værktøjslinjen i Windows. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
placere musemarkøren over batterimålerikonet
.
Hvis du vil bruge Indstillinger for strøm, skal du højreklikke på batterimålerikonet
og derefter
vælge et element på listen. Du kan også indtaste
indstillinger for strøm
i søgefeltet på
værktøjslinjen og derefter vælge
Indstillinger for strøm
.
Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ved at placere
musemarkøren over ikonet vises der en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk
batterispænding.
Kørsel på batteristrøm
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. Når computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm, aflader batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, hvis batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.
Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres
på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.
Brug af batterimåleren og strømindstillinger
31
Sample