HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 37 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 70
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren udelukkende kører på
batteristrøm, og der ikke er en vekselstrømskilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du
holder øje med batteriniveauet.
Start og afslutning af slumre- og dvaletilstand
Windows har to strømbesparende tilstande – Slumre og dvaletilstand.
Slumre – slumretilstanden startes automatisk efter en periode med inaktivitet. Dit arbejde gemmes i
hukommelsen, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at genoptage det. Du kan også starte
slumretilstand manuelt. Se
Manuel start og afslutning af slumretilstand
på side
30
for at få flere
oplysninger.
Dvaletilstand – dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand
gemmes dit arbejde i en dvalefil på harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte
dvaletilstand manuelt. Se
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
på side
30
for at få flere oplysninger.
FORSIGTIG:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse, tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
Start og afslutning af slumre- og dvaletilstand
29
Sample