HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 36 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 70
Glid med en finger (kun berøringsskærm)
Brug glid med en finger-bevægelsen for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at flytte et
objekt.
Glid fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
For at flytte et objekt, skal du trykke på et objekt og holde fingeren på det, og derefter trække fingeren
for at flytte objektet.
Brug af tastaturet og en valgfri mus
Fra tastaturet og musen kan du skrive og udføre de samme funktioner, som når du bruger
berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og tastkombinationerne til at
udføre specifikke funktioner.
BEMÆRK:
Afhængigt af dit land/område kan tastaturet have andre taster og tastaturfunktioner end dem,
der er beskrevet i dette afsnit.
28
Kapitel 5
Navigering på skærmen
Sample