HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 32 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 70
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK:
Hvis du vil tilslutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (købes separat).
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller en HD-skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold
til følgende anvisninger:
1.
Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på
f4
for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
Kun pc-skærm:
Vis kun skærmbilledet på computeren.
Dupliker:
Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
Udvid:
Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
Kun anden skærm:
Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på
f4
, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK:
Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Skriv
kontrolpanel
i søgefeltet på
proceslinjen, vælg
Kontrolpanel
og vælg derefter
Udseende og personlige indstillinger
. Under
Skærm
skal du vælge
Juster opløsning
.
24
Kapitel 4
Brug af underholdningsfunktioner
Sample