HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 24 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 70
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT:
De mærkater, som beskrives i dette afsnit, er placeret på computerens bund.
Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte produkter)
Komponent
(1)
Modelnavn (kun udvalgte produkter)
(2)
Produktnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt
godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
16
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample