HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 23 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 70
Nederste
Komponent
Beskrivelse
(1)
Ventilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle interne komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk
for at nedkøle interne komponenter og forhindre
overophedning. Det er helt normalt, at den indbyggede
ventilator slår til og fra under drift.
(2)
Højttalere
Leverer lyd.
Nederste
15
Sample