HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 22 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 70
Ikon
Beskrivelse
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (BD).
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
Aktiverer eller deaktiverer flytilstand og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Tasten Flytilstand er også kaldet knappen Trådløs.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
14
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample