HP Pavilion 13-s100 x360 user manual download (Page 21 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 70
Taster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i
kombination med funktionstasten
esc
.
(3)
Windows-tasten
Du vender tilbage til startskærmen fra en åben app eller
Windows-skrivebord.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-logotasten igen,
vender du tilbage til den forrige skærm.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
Brug af handlingstasterne
En handlingstast udfører en tildelt funktion.
Ikonet på hver handlingstast viser den funktion, der er knyttet til pågældende tast.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstasten.
Ikon
Beskrivelse
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
tilsluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
Slår højttalerlyden til eller fra.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Foroven
13
Sample